Om LO Plus

LO Plus A/S er en gratis fordels- og rabatordning, der 8. juli 2004 er blevet til i samarbejdet mellem en række af LO's forbund. LO Plus A/S er et selvstændigt selskab, der er stiftet på initiativ af LO, og som ejes af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og forbundene i fællesskab.

I dag har LO Plus ca. 750.000 medlemmer, der kan bruge de fordele, der er tilknyttet medlemskortet til forbundet. Og medlemmerne kan få rabat ca. 1.300 forskellige steder i Danmark.

LO Plus A/S er selvfinansierende og får sine indtægter gennem provision og bidrag fra samarbejdspartnere, der er med i ordningen. Dette er nødvendigt for at dække omkostningerne til at drive, administrere og udvikle medlemsfordelene i LO Plus A/S.

LO Plus er med helt i top, når det kommer til medlemmernes forventninger og tilfredshed med klubben, viser stor undersøgelse fra CBS. Læs mere her.

Læs de seneste nyheder fra LO Plus her - også vindere af konkurrencer.

 

 

Kontakt kundeservice

LO Plus A/S

Dybendalsvænget 2

2630 Tåstrup

Telefon 70 10 20 60

Har du spørgsmål til medlemskabet af dit forbund, skal du kontakte dit forbund eller din lokale afdeling.

Ny partner?

Ønsker du at høre mere om mulighederne for en partneraftale med LO Plus, så læs mere her.

Spørgsmål om LO Plus Guldkort?

Har du spørgsmål omkring LO Plus Guldkort, kan du ringe til LO Plus Guldkort medlemsservice på telefon 33 42 37 10 på hverdage mellem kl. 9.00 - 16.00. Skriv til LO Plus Guldkorts medlemsservice her. Læs mere om LO Plus Guldkort på www.loplus-guldkort.dk.

Adressen til LO Plus Guldkort er:

LO Plus Guldkort

Postboks 2213

1018 København K

Spørgsmål om LO Plus kortet?

Har du spørgsmål til LO Plus kortet, kan du ringe til LO Plus kundeservice på 70 10 20 60 på hverdage mellem kl. 9.00 - 16.00. Du kan også skrive til kundeservice@loplus.dk via formularen nedenfor.

Du kan også se, om ikke du kan finde svar på dit spørgsmål her.

Kontakt kundeservice

De 13 forbund med LO Plus rabatter

Som LO Plus medlem får du automatisk tilsendt et LO Plus kort, når du er medlem i et af nedenstående forbund:

LO Plus kortet er personligt og indeholder dine faglige medlemsdata. Ud over at indeholde dine medlemsinformationer giver kortet dig også adgang til alle LO Plus fordelene.

Bestyrelse og direktion for LO Plus A/S

Bestyrelse:

Adm. direktør Lars Bo Ive (formand)

E-mail: lars@ive.dk

Telefon, arbejde: 70 10 20 60

Ejner K. Holst (næstformand)

E-mail: ekh@fho.dk

Telefon, arbejde: 35 24 60 00

Direktør Anne-Marie Krog

E-mail: miekrog@vimavima.com

Mobilnummer: 53 78 16 06

Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen

E-mail: jir@def.dk

Telefon, arbejde: 33 29 70 00

Forbundssekretær Henning Overgaard

E-mail: henning.overgaard@3f.dk

Telefon, arbejde: 70 300 300

Specialarbejder Birke Hundebøl

E-mail: friis@hundeboel.dk

Telefon: 70 10 20 60

Direktion:

Adm. direktør Henrik Feldborg

E-mail: hfe@loplus.dk

Telefon, arbejde: 70 10 20 60

Pressekontakt

Administrerende direktør Henrik Feldborg

PR-ansvarlig for LO Plus kortets egenskab som fordelskort med de tilknyttede fordele og tilbud der eksisterer via partneraftalerne.

E-mail: hfe@loplus.dk 

Telefon, arbejde: 70 10 20 60

LO Plus' Privatlivs- og cookiepolitik

1. OM LO PLUS' PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Denne privatlivs- og cookiepolitik beskriver, hvordan LO Plus A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup, cvr.nr. 27986080 ("LO Plus"), indsamler og anvender dine personoplysninger som led i dit medlemskab af LO Plus via dit LO Plus-kort, vores mobilapplikation og nyhedsbreve og på vores hjemmeside www.loplus.dk

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

LO Plus' behandling af dine personoplysninger sker til det formål at oprette og administrere et LO Plus-medlemskab til dig, så du kan benytte dig af de fordele og rabatter, som vores samarbejdspartnere tilbyder, herunder ved at give dig et overblik over foretagne køb og modtagne rabatter hos LO Plus' samarbejdspartnere.

LO Plus bruger også dine personoplysninger til generelle analyser og statistik, herunder undersøgelser, bl.a. baseret på samkøring af data, af forskellige mønstre i medlemmers skift af fagforbund samt af anvendelsen af medlemskor-tet for at udvikle og forbedre vores ordning og dertilhørende fordele og rabatter. For at målrette vores nyhedsbrevene, forbedre din kundeoplevelse og optimere vores produkter indsamler og sammenholder vi oplysninger om din onlineadfærd og dine præferencer på vores forskellige kanaler, herunder hjemmeside og mobilapplikation.

3. INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

LO Plus indsamler personoplysninger om dig på bl.a. følgende måder:

- Når vi udveksler dine personoplysninger i forbindelse med valideringer af dit medlemskab af LO Plus forud for dine køb, bestillinger m.v. hos vores samarbejdspartnere;

- Når du selv henvender dig, telefonisk eller via e-mail, til os med eventuelle spørgsmål om dit medlemskab af LO Plus mv.;

- Når du anvender vores mobilapplikation;

- Når du modtagernyhedsbreve og deltager i konkurrencer m.v. via vores hjemmeside eller på anden måde;

- Når du klikker rundt på vores hjemmeside, hvis du har accepteret vores brug af cookies.

4. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER LO PLUS OM DIG

De personoplysninger, som LO Plus indsamler og behandler om dig, er følgende:

- Navn, bopæl og kontaktoplysninger;

- Fødselsdato, CPR-nummer og oplysninger via NemID;

- Oplysninger om familieforhold, i det omfang fordelene eller rabatterne dækker både medlemmet og dennes nærmeste eller hele medlemmets husstand;

- Navnet på dit fagforbund, som giver dig retten til medlemskab af LO Plus;

- Medlemskortnummer og øvrige kortdata;

- Verifikationsoplysninger, som kan vedrøre identitet på de til LO Plus-ordningen tilknyttede forhandlere, som du har valgt at gøre brug af, og benyttelse af rabatter og størrelsen af køb mv. hos vores samarbejdspartnere;

- I visse tilfælde oplysninger om foretagne køb via medlemskortet hos LO Plus' samarbejdspartnere, herunder købsgenstand, købspris, rabat, leverandøridentitet mv.;

- Din onlineadfærd i mobilapplikationen og på vores hjemmeside, herunder dine præferencer, samt oplysning om din IP-adresse, internetbrowser og lignende af betydning for dit onlinebesøg. 

5. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

LO Plus kan behandle dine personoplysninger, hvis du har afgivet dit udtrykkelige samtykke hertil, f.eks. ved brug af vores mobilapplikation, hvor du blandt andet benytter NemID til at identificere dig, og ved accept af cookies på vores hjemmeside. F.eks. er oplysning om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold nødvendigt at behandle, fordi rabatter og fordele via LO Plus' samarbejdspartnere kræver medlemskab af en af de fagforbund, som er omfattet af LO Plus-ordningen.

I visse tilfælde kan LO Plus være underlagt en lovforpligtelse til at behandle dine personoplysninger, f.eks. ved vide-regivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder.

Herudover kan LO Plus også behandle dine personoplysninger for at forfølge en legitim interesse, i det omfang en sådan interesse vurderes at gå forud for din interesse i, at der ikke sker behandling af dine personoplysninger. En legitim interesse for LO Plus vil bl.a. være optimering af vores ordning, validering af medlemskab, forbedring af vores hjemmeside, målretning af markedsføringsmateriale, fremsendelse af nyhedsbreve, når du har anmodet om at mod-tage disse og besvarelse af dine henvendelser.

6. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Udvekslingen af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databe-skyttelsesretlige lovgivning. LO Plus udveksler dine personoplysninger med følgende modtagere:

- Dit fagforbund, som er omfattet af LO Plus-ordningen, i det omfang dette er nødvendigt for administration af ordningen.

- Samarbejdspartnere, som er omfattet af LO Plus-ordningen, når det er nødvendigt i forhold til dit produktkøb. Hovedsagelig er de eneste oplysninger, som udveksles med vores samarbejdspartnere en bekræftelse på, at du er omfattet af LO Plus og dermed har ret til rabatten mv. hos den pågældende. Få andre samarbejdspart-nere har behov for yderligere oplysninger, f.eks. for at kunne administrere din medlemskortkredit. Du kan se, hvem vores samarbejdspartnere er her.

- Underleverandører, som LO Plus har godkendt til varetagelse af dele af LO Plus-ordningens administration, f.eks. hostingudbyder for vores hjemmeside.

- Offentlige myndigheder, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning.

7. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

Hvis dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, vil LO Plus sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførsel kan f.eks. være aktuel, hvis LO Plus skal benytte en it-leverandør, der er placeret i et tredjeland. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU Kommissionen om et tilstrækkeligt af beskyttelsesniveau, EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S. Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning.

8. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine medlems- og kontaktoplysninger vil blive bevaret i op til 12 måneder efter ophør af dit medlemskab i LO Plus, medmindre lovgivning medfører en forpligtelse til en længere opbevaringsperiode, eller hvis dokumentationshensyn nødvendiggør en længere opbevaringsperiode, f.eks. i tilfælde af en tvist eller igangværende retssag. Visse oplysninger kan dog blive opbevaret i en længerevarende periode af statistiske og analytiske årsager, evt. i aggregeret form, og slettes, når statistikken/analysen er gennemført. 

Har du anvendt vores mobilapplikation, vil dine muligheder i denne tilsvarende ophøre, men du bør selv slette selve mobilapplikationen, som du tidligere har installeret på dit udstyr.

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev og vælger ikke at afmelde dette, vil vi dog fortsat opbevare dine kontaktoplysninger og oplysninger om din onlineadfærd og dine præferencer for at kunne fortsætte med at sende dig vores nyhedsbreve, men alle dine øvrige oplysninger, herunder bl.a. dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om tidligere produktkøb, vil blive slettet. Vil du afmeldes vores nyhedsbrev, kan du gøre dette via linket i bunden af hvert nyheds-brev eller ved at kontakte kundeservice på tlf. 70 10 20 60 på hverdage mellem 9 og 16.

Øvrige oplysninger, herunder oplysninger om din anvendelse af rabatter og leverandøridentitet, vil blive slettet løbende efter fastlagte rutiner og i udgangspunktet hvert 2. år. Cookies vil blive slettet efter senest 1 år, afhængigt af typen af cookie.

9. BRUG AF COOKIES PÅ HJEMMESIDEN

9.1 Hvad er en cookie?

Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie, dvs. hjemmesiden husker dig næste gang, du besøger den.

Der findes 2 typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din webbrowser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. LO Plus' hjemmeside anvender både midlertidige og permanente cookies.

9.2 Formålet med cookies

Der anvendes cookies på www.loplus.dk med det formål at forbedre dine onlineoplevelse, blive klogere på de besøgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt. Dermed sparer du tid, da du ikke hver gang skal angive de samme oplysninger, når du besøger hjemmesiden næste gang.

9.3 Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Vi anbefaler derfor, at du accepterer brugen af cookies på vores hjemmeside.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger, og herefter klikke på det relevante link med vejledning i at fravælge cookies:

- Vejledning i at slette cookies i Explorer

- Vejledning i at slette cookies i Google Chrome

- Vejledning i at slette cookies i Firefox

- Vejledning i at slette cookies i Safari

9.4 Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden www.loplus.dk, anvender LO Plus cookies fra visse tredjeparter. Der føres således statistik via Google Analytics over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere der anvendes mest. Google indsamler statistikken og indsætter tekstfilen på din computer på vegne af LO Plus.

10. DINE RETTIGHEDER

LO Plus har iværksat en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret, da dette har en høj prioritet for os. I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan du gøre brug af følgende rettigheder:

- retten til indsigt i dine personoplysninger;

- retten berigtigelse af dine personoplysninger;

- retten til sletning af dine personoplysninger, hvis visse betingelser er opfyldt;

- retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;

- retten til dataportabilitet af dine personoplysninger, hvis særlige betingelser er opfyldt; og

- retten til indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med benyttelsen af vores mobilapplikation, kan på du ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke, hvorefter behandlingen vil ophøre. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din tilbagekaldelse af samtykket ikke vedrører den behandling af dine per-sonoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagekaldelse.

11. HENVENDELSER OG KLAGE

Har du spørgsmål angående LO Plus' behandling af dine personoplysninger, eller er du uenig i den måde, som LO Plus behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte LO Plus Kundeservice på telefon 70 10 20 60 eller på e-mail kundeservice@loplus.dk

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virk-somheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemme-side: www.datatilsynet.dk.

12. ÆNDRINGER

LO Plus forbeholder sig ret til at foretage ændringer af og opdatere denne privatlivs- og cookiepolitik uden forudgående varsel, bl.a. når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivs- og cookiepolitikken: 6. april 2018

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra LO Plus, så bliver du opdateret på nye rabataftaler og aktuelle tilbud fra partnere. Nyhedsbrevet udsendes ca. hver uge.

Hver måned trækker vi lod blandt alle tilmeldte om et gavekort på 1.000 kr. til en valgfri LO Plus partner.

Tilmeld nyhedsbrev

Konkurrencebetingelser

Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos LO Plus

Ved de fleste tilfælde skal man være over 18 år for at kunne deltage i konkurrencer arrangeret af LO Plus, medmindre andet er beskrevet. LO Plus forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere og frasortere deltagere under 18 år.

For at deltage skal du være medlem af - eller ansat i et af de 13 fagforbund tilknyttet LO Plus.

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun tilmelde sig én gang Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod LO Plus.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er LO Plus’ ejendom og må ikke overgives til tredje part med mindre andet er aftalt.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte. Vinderen har en svarfrist på 2 uger efter, at man er blevet kontaktet via e-mail til at henvende sig til LO Plus med adresseoplysninger, hvortil præmien skal sendes. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til LO Plus inden for 2 uger efter, at vinderen er blevet kontakt et af LO Plus, frafalder præmien og forbliver LO Plus’ ejendom.

LO Plus forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af en konkurrence eller event på såvel loplus.dk som andre medier, som LO Plus anvender. Dog oplyses der kun vindere på konkurrence med 10 vindere eller færre. Hvis der er flere vindere i samme konkurrence, forbeholder LO Plus sig retten til ikke at offentliggøre dem.

Ansatte hos LO Plus og hos LO Plus samarbejdspartnere har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage hvis dette opdages.

Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene LO Plus, der afgør om en tilmelding, er modtaget rettidigt og kan godkendes.

Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. LO Plus kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, pr. telefon, e-mail, post etc.

LO Plus kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. loplus.dk, kupon i tryksag, Facebook etc.

Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Ved gavekort/varer tilknyttet specifikke butikker, gælder butikkens retningslinjer for gavekortet/varen.

Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som hidhører fra præmien, er, medmindre andet er angivet, vinderens ansvar alene.

Ved deltagelse i en konkurrence hos LO Plus, er man indforstået med konkurrencereglerne.

Konkurrencen arrangeres af LO Plus A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup. Ansatte hos LO Plus og hos LO Plus samarbejdspartnere har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages.

LO Plus reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på loplus.dk.

Vilkår for deltagelse i konkurrencer på Facebook

Sådan deltager du:

  1. Spørgsmålet i Facebook-opslaget besvares i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget.
  2. Vi oplyser i kommentartrådens svar-funktion, hvem der har vundet, når konkurrencen er slut, og vinderen er fundet. Straks herefter kontaktes vinderen i en privat besked på Facebook. Her vil vinderen blive bedt om at kontakte LO Plus med kontaktoplysninger, så det kan aftales, hvor præmien skal sendes til.
  3. Husk, at der er en svarfrist på 5 hverdage efter, at man er blevet kontaktet. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til LO Plus inden for 5 hverdage efter, at vinderen er blevet kontakt et af LO Plus, frafalder præmien og forbliver LO Plus’ ejendom.

Man kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.

Om præmien:

Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook. Præmien kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Ved gavekort/varer tilknyttet specifikke butikker, gælder butikkens retningslinjer for gavekortet/varen.

Gældende skatter, statsafgifter og andre omkostninger, som hidhører fra præmien, er, medmindre andet er angivet, vinderens ansvar alene.

Hvordan udtrækkes vinderen?

Vinderen findes ved tilfældig lodtrækning. Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte i en privat besked med yderligere information.

Hvem arrangerer konkurrencen?

Konkurrencen arrangeres af LO Plus A/S, Dybendalsvænget 2, 2630 Tåstrup. Ansatte hos LO Plus og hos LO Plus samarbejdspartnere har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages.

LO Plus reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på LO Plus’ officielle Facebook-side.

Denne konkurrence er på ingen måde sponsoreret af, støttet, administreret af eller associeret med Facebook. Facebook har intet ansvar for elementer i denne konkurrence.

Etiske principper for samarbejde med leverandører

For LO Plus A/S ("LO Plus") er det af største vigtighed, at vores samarbejdspartnere, herunder leverandører og deres underleverandører, respekterer, understøtter og lever op til de etiske principper, der er nedfældet i dette dokument, og som er udtryk for nogle af fagbevægelsens væsentligste kerneværdier.

Det er afgørende for LO Plus, at vores samarbejdspartnere repræsenterer en forretningsførelse med en høj etisk standard, således at de etiske principper blot er udtryk for de værdier og standarder, som vores samarbejdspartnere også i øvrigt bestræber og har bestræbt sig på at efterleve.

Samarbejdspartnerne bør i videst mulige omfang sikre, at også ansatte og underleverandører efterlever de etiske principper.

Overholdelse af gældende lovgivning

LO Plus forventer, at dets samarbejdspartnere respekterer sine ansattes rettigheder og i enhver henseende udøver deres virksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tvangsarbejde

Samarbejdspartnerne bestræber sig på og vil arbejde for, at de ikke forhandler produkter eller tjenester fremkommet ved eller baseret på børnearbejde eller farlige, krænkende eller slavelignende arbejdsforhold.

Ligebehandling

Det forventes, at ingen samarbejdspartner ved sin forretningsførelse udøver diskrimination på basis af køn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, blandt sine ansatte, kunder, leverandører eller andre.

Organisation

LO Plus har en forventning om, at samarbejdspartnerne ikke modarbejder fagbevægelsen og fagbevægelsens ønske om at organisere sine medlemmer og indgå kollektive overenskomster.

Miljø

Det forventes, at samarbejdspartnerne har en hensigtsmæssig miljøpolitik, der sikrer opfyldelse af relevant miljølovgivning, og at de til stadighed vil bestræbe sig på at benytte de bedste til rådighedværende teknologier til at optimere reduktion af affaldsmængde og anden forurening, der skyldes deres virksomhed.

Arbejdsmiljø

Samarbejdspartnerne bestræber sig på at skabe og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø af en høj standard for sine ansatte.

ILO's Konventioner

Samarbejdspartnerne anerkender ILO's konventioner om arbejdstagerrettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan kun tilbagekalde de samtykker, som LO Plus er dataansvarlig på.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke til at LO Plus kan behandle dine personoplysninger på vegne af dit forbund (til udstedelse af medlemskort), skal du kontakte dit forbund. 

NB! Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke på LO Plus nyhedsbrevet skal det ske ved at klikke på "Afmeld" i bunden af nyhedsbrevet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Indsigt i personoplysninger

Indsigt i personoplysninger

I forbindelse med LO Plus A/S' behandling af dine personoplysninger har du jf. lovgivningen ret til indsigt i, hvilke personoplysninger LO Plus A/S har registreret på dig. Indsigten vil blive sendt til dig pr. brev inden 30 dage fra din anmodning.

Populære rabatter

Aktuelle rabatter

Husk LO Plus rabatten hos bl.a.